Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

John B Watson, filosof. Född 1878, död 1958

Watson kan sägas vara upphovsmannen till västereuropeisk och amerikansk behaviorism. Watson ansåg att det bara fanns reflexer, stimuli, responser och verbalt beteende alla andra mänskliga yttringar var orsakade av körtelavsöndringar? eller muskelrörelser. Människan var vid födslen ett oskrivet blad och kunde bli vad som helst utan att [genetiska anlag]? påverkade processen enligt Watson. "Ge mig ett dussin friska välskapta spädbarn och min egen speciella värld att uppfostra dem i och jag garanterar att jag kan välja ut var och en slumpvis och träna honom att bli den typ av specialist som jag väljer - läkare, advokat, konstnär, företagsledare, ja också tiggare? eller tjuv, helt oavsett hans anlag eller böjelser?, förmåga?, kallelse? och den ras han tillhör", skrev Watson 1925 i sin bok "Behaviorism". Detta var en revolutionär tanke i en värld där folk ansåg att människors förmåga och möjligheter begränsades av klasstillhörighet, föräldrarnas gärningar och folkgruppstillhörighet. Barn till kriminella ansågs tex ofta ha kriminella anlag osv.

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.