Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

PsykoLogik- KBT - företaget

Psykologik-KBT erbjuder aktiv, KBT-baserad, terapi med professionellt stöd av legitimerad psykolog med KBT-inriktning och erfarenhet av tillämpningar såväl inom offentlig som privat verksamhet.

Företaget har mottagning i Malmö samt Uppsala.

Mottagning Malmö:

0708-778814

Mottagning Uppsala:
KBT-Centrum
Drottninggatan 8
753 10 Uppsala
www.kbt-centrum.se

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.