Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

Kognitiv beteendeterapi - aktiv förändring

Aktivitet är ett återkommande och centralt ord vid arbete med kognitiv beteendeterapi. Struktur, tydliga mål och mätbarhet är nyckelord i arbetet med detta kraftfulla förändringsverktyg.

Arbetet utgår från en noggrann problemanalys och tydlig formulering av kort- samt långsiktiga mål. Under sessionerna förväntas både terapeut och klient att delta aktivt i genomförandet av de uppgifter som står på sessionens agenda. Genomförandet av uppgifterna syftar till att uppnå den slutliga målförändringen. Förändringen kan t. ex. vara att påverka känslor som oro, rädsla, sorg och ilska. För att uppnå denna förändring av känslan så tränar vi på att göra annorlunda i och inför de situationer då de besvärande och hindrande känslorna dyker upp.

För att hålla behandlingstiden kort, så används tiden mellan sessionerna genom arbete med hemuppgifter.

När arbetet avslutats läggs en plan för att vidmakthålla den uppnådda förändringen. Syftet är att förhindra, att de tidigare vanorna återkommer. Då bokas även en tid / tider för uppföljning.

Vid önskemål om förändring inom ovanstående / angränsande områden välkommen att kontakta PsykoLogik-KBT.

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.