Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

Kognitiv beteendeterapi - tillämpningar

KBT kan användas för såväl individ, grupp som organisation.

I tillämpad form kan KBT användas som behandling för olika psykologiska/psykiatriska tillstånd. Exempel på detta är behandling av specifik fobi, panikångest, social fobi, depression / nedstämdhet, tvångstankar / -handlingar.

Ett annat användningsområde är att påverka beteendeproblem hos barn och ungdomar, antingen genom arbete med barnen direkt eller genom föräldrastöd. I en del fall kan det handla om handledning av skolpersonal eller personal vid olika former av behandlingshem/institutioner.

KBT används också inom beteendemedicin. Exempel på tillämpningar är viktminskning, rökavvänjning, stresshantering och arbete med patienter med smärtproblematik av varierande slag. Ofta sker dessa behandlingar i grupp, men tillämpningar på individnivå går även utmärkt.

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.