Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

Kognitiv beteendeterapi - metoden

Kognitiv beteendeterapi – KBT - är ett evidensbaserat högeffektivt verktyg för mänsklig förändring. Metoden har ett omfattande forskningsstöd för ett stort antal mänskliga problemområden.

Ett flertal ansedda organisationer rekommenderar KBT. Som exempel kan nämnas Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Svenska Psykiatriska Föreningen, amerikanska National Institute of Mental Health, American Psychological Association, samt World Psychiatric Association

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.