Start

KBT - metoden

Läs mer om KBT

KBT - tillämpningar

KBT-aktiv förändring

PsykoLogik-KBT företaget

Utbildning och seminarier

Kontakta

Boka en ledig tid
 För tillfället har vi inga bokbara tider på sidan.

PsykoLogik- KBT 

PsykoLogik-KBT erbjuder aktiv, KBT-baserad, terapi med professionellt stöd av
legitimerad psykolog med KBT-inriktning och erfarenhet av tillämpningar såväl inom
offentlig som privat verksamhet.
Företaget har mottagning i Malmö samt Uppsala.

För tillfället har vi inga nyheter på sidan.